Foreningens Årshjul

Vi har svært mange aktiviteter i løpet av året, følg med i vårt årshjul slik at du får med deg våre kommende aktiviteter.

Her oppdateres frister, oppstart og avslutnings uker, stevner og konkurranser, kurs, styremøter og aktiviteter i overordnede ledd.

Påmelings frister til stevner og konkurranser publiseres og gjøres i Spond.

ANDRE NYHETER

17. Mai i turnhallen

17. Mai arrangere vi i tradisjon tro turnkafè i gamle turnhall. Vi ønsker våre medlemmer, venner og familie velkommen til byens billigst 17. mai kafè mellom kl. 09:00 - 15:30. Bli også med å gå i Borgertoget kl.13:00