GUTTETURN

I MIDTBYEN

På våre guttepartier garanterer vi guttetrenere og trening i gutteapparater. Her skal vi skape mestringsglede og økt selvfølelse gjennom trening av grunnleggende turn og basiselementer på alle nivåer. Vi vektlegger vi basis og grunnelementer som vil gi et godt grunnlag for innlæring av vanskeligere elementer i alle apparater. I apparatene hopp, matte, trampet, trampoline, tumbling, skranke, bøyle, svingstang og ringer øver vi på elementer som; sving, vipp, kipp, ruller, håndstående, hjul, araber, bro, stift, salto og flikk-flakk. 

Det er mulig å melde seg på opp til 3 dager pr uke

Priser:  P121 kr 2100,- ,   P160 kr 2350,-   P161 kr 2500,-
                 Trening ekstra dag P162  kr 1500,-   P163 kr 1500,-
                 Trening dag 3 fredag P164  500,-/1500,-
                 Trening 3 dager P165 kr 4000,-/6000,-

Priser sommer semester vises i påmeldingen
             

             

TRAMPOLINETURN

I GRANÅSEN OG GRANÅSEN

På våre trampolinepartier skal vi hoppe masse på trampoline, trampett og trampolinebane (fasttrack / lang trampoline). For å lære trampolinehopping er det viktig med innlæring av posisjoner, stabilisering, styrke og balanse. Dette øver vi på når vi hopper på trampolinen, men også ved å utføre øvelser på gulv. Vi har fokus på innøving av tradisjonelle turnelementer som saltoer, skru, stift og flikk-flakk, men ønsker også at deltakerne skal få utvikle sine egne triks. Vi tilpasser ut i fra hver enkelt gymnasts nivå. Alt fra nybegynnere til viderekommende inne på samme parti.

Pris pr semester høst og vinter kr 2100,-

Priser sommer semester vises i påmeldingen

PARKOUR

I MIDTBYEN OG GRANÅSEN

Parkour er kunsten å overkomme hindringer så smidig som mulig. Denne bevegelsen skal være Trygg: Det er alltid alternativer tilpasset ditt eget ferdighetsnivå. Effektiv: Den perfekte gjennomføringen av teknikkene skal føre til at man har like mye eller mer fart og energi etter “trikset”. Flytende: Dette handler om å koble sammen triksene, slik at flere triks sammen ser ut som en bevegelse. Her lærer man også Freerunning, som er likt Parkour bortsett fra at man ikke nødvendigvis må komme seg fremover, men heller lage egne triks. Vi tilbyr både utendørs og innendørs kurs

Pris pr semester kr 2100,- (innendørs)   Kr 1200,- (utendørs)

Pris sommer semester vises i påmeldingen

APPARATTURN JENTER

Apparatturn er tradisjonell turn hvor vi trener og kan konkurrere i apparatene hopp, skranke, bom og frittstående. Vi har grupper som trener fra 1 - 3 dager pr uke. Vi ønsker å tilby trening i tilpasset gruppe med riktig mengde og innhold slik at alle kan utvikle seg ut ifra sine forutsetninger og sitt nivå. Om gymnastene turner på sitt nivå med rett mengde trening vil de få den beste utviklingen og dermed også oppleve masse mestring igjennom idretten. Vårt mål er at flere skal kunne delta på konkurranser og stevner og ved å delta på disse gruppene vil du ha mulighet å delta på klubb, krets og regionale konkurranser. Vi legger turnstigen trinn 1-5 til grunn for trening og øvelsesutvalg. Semesteret er varer fra uke 2 - 22

Priser settes opp med og uten dugnad. Betaler man full avgift vil man ikke bli satt opp på dugnader  løpet av semesteret. Velger man rabattert avgift vil hver familie bli satt opp på følgende dugnad: en salgsdugnad, en kafevakt, 1-2 dugnader i forbindelse med arrangement.

Turn jenter parti 140 - 143 har trening en dag pr. uke.

Priser:     Nivå 1 Fullpris kr 4500,- / rabattert pris kr 3500,-
                Nivå 2 Fullpris kr 5300,- / rabattert pris kr 3800,-
                Nivå 3 Fullpris kr 6000,- / rabattert pris kr 4000,-
                Parti 140 - 143 kr 2100,- 

Pris sommer semester vises i påmeldingen

 

PARATURN

I MIDTBYEN

Vi tilbyr paraturn for barn og ungdom i alderen 3-16 år. dette er et parti med ekstratilrettelegging for barn og ungdom med spesielle behov.
På trening jobber vi med grov- og finmotoriske øvelser i våre apparater. Dette innebærer blant annet øvelser som å hoppe, henge, klatre, balansere og rulle. All undervisning er tilpasset hver enkelt gymnast sitt nivå. Vi vil dele i grupper etter alder på partiet.

Vi ønsker at en foresatt/ledsager er med i aktiviteten i starten, til gymnasten eventuelt føler seg trygg nok til å delta i treningen alene. Foresatt/ledsager må være i nærheten.

Pris pr  semester: P144 kr 2100,- , P145 kr 1900,-
                                        Pris påmelding begge grupper kr 3100,-

UNGDOMSTURN

I MIDTBYEN

Ungdomsturn er for jenter og gutter som ønsker å trene 1- 2 dager i uka og har lyst å være med å forme sin egen trening. Vi jobber med  basistrening igjennom koordinasjon, styrke, og bevegelighet. Vi lærer akrobatikk og grunnleggende turnelementer på matte.  Apparatene tumbling, trampoline og trampett bruker vi for å gjøre vanskeligere elementer som salto, stift, araber, flikkflakk og skru. Om gymnastene ønsker å turne på bom og skranke legger vi til rette for det også. Partiene passer både for nybegynnere og viderekomne.

Pris pr semester kr 2350,- 

TROPPSGYMNASTIKK

I MIDTBYEN

Troppsgymnastikk er en lagidrett der lag med jenter, gutter eller en miks av begge kjønn konkurrer sammen i apparatene trampett og tumbling.  I tillegg vil gymnastene også trene på ett felles frittstående program. Er du spesielt glad i trampoline, trampett og tumbling vil vi anbefale deg å velge troppsgymnastikk. Du kan velge å turne to eller tre dager pr. uke. Er du over 13 år og har lyst å prøve troppsgymnastikk ber vi om at du tar kontakt med karina@trondhjemsturn.no for en prøvetime så vil vi finne det beste tilbudet til deg. Her er en video fra treningen VIDEO

FAMILIETURN

I GRANÅSEN

Familieturn er høstens nyhet. Her inviterer vi ett barn/ungdom til å ta med seg en voksen på felles trening. Utgangspunktet er at alle skal ha det gøy, prøve ut nye turnelementer og mestre en aktivitet sammen med mamma, pappa eller en annen voksen. Så har du og barnet lyst å turne sammen er dette rett gruppe:-) Partiet legges opp med en felles oppvarming der man går igjennom basic elementer i turn. Siste halvdel av treningen er det friturn med veiledning av trener. Her tilpasses apparatoppsett og øvelder etter ønsker til deltakerne på gruppen. Timene avsluttes med bevegelighet, styrke og eller noen parøvelser.
Man betaler treningsavgift for barnet, men begge deltakerne må være medlemmer, grunnet forsikring.

Pris pr semester 2000,-

STEVNETRENING TIL EUROGYM 2024

I MIDTBYEN

14.-19. Juli 2024 arrangeres det Eurogym for ungdom 13 - 19 år i Bodø. Eurogym er et turnstevne for ungdom fra hele Europa. Trondhjems Turnforening ønsker å melde på en egen foreningstropp. Vi starter opp nå med treninger høsten 23. Treningstiden vil være fredager kl 17.00 - 19.00 i midtbyen. Påmelding og mer informasjon om Eurogym nedenfor.

Har du spørsmål om Eurogym? Send mail til: jorun@trondhjemsturn.no

"TURN ETTER SKOLETID" NYHET!

I MIDTBYEN

"Turn etter skoletid" er et treningstilbud for barn og unge fra 4 - 7 klasse. Her kan barna komme rett fra skolen til leksehjelp, enkel servering av mat og treing i turnhallen. åpningstiden er fra kl. 13.30 - 16.30 hver torsdag. Aktivitetene er ledet av våre faste hovedtrenere. Treningen vil forgå i våre to turnhaller. Tilbudet er åpent i 20 uker, fra uke 2 - 22. Det er ingen trening i vinter eller påskeferie

Pris pr semester kr 5000- delbetaling, 1000,- pr. mnd