FORELDRE OG BARN

I MIDTBYEN  OG GRANÅSEN

På våre foreldre- og barnpartier (1-4 år) skal vi skape mestring og glede gjennom samspill med en voksen, trygge aktiviteter, gjentakelse og tilrettelegging i våre turnapparater.
Vi innreder turnhallen med miljøer der barna naturlig kan utvikle sin grovmotorikk gjennom å løpe, klatre, henge, rulle, krype, hoppe og balansere. Treneren organiserer en felles oppvarming og avslutning. Foreldrene trekkes naturlig inn i treningen som en støtte i hoveddelen og er med barna rundt for å utforske og turne i apparatene. Treneren skal være en støtte til foreldre og barn, veilede og finne utfordringer til alle. Det skal være én foresatt per barn i hallen. Søsken kan ikke delta på treningen. Semesteret starter i uke 36 og avsluttes i uke 50

Pris pr. semester: 1800,-

Påmelding for nye medlemmer til høstens grupper åpner 17.juni kl 1200

GYMLEK

I MIDTBYEN OG GRANÅSEN

På våre gymlekpartier for barn 4 - 5 år skaper mestringsglede og økt selvfølelse gjennom lek og gjentakelser i møte med grunnleggende turnelementer i et tilrettelagt miljø. Vi kombinerer gymnastikkens grunnelementer med lek slik at vi gir barna et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening. Gjennom trening i turnapparater tilrettelagt for små barn skal treningen videreutvikle barnets grovmotoriske ferdigheter. Dette er den første innlæringen av grunnleggende turnelementer som rulle, henge, hoppe, stå på hode, hender og hjul. Gymlek organiseres både med og uten foreldre. 

Semesteret starter i uke 36 og avsluttes i uke 50

Pris pr. semester: 1950,-

Påmelding for nye medlemmer til høstens grupper åpner 17.juni kl 1200